حریم شخصی

ما در دکتر کارآفرین (Dr Karafarin.com) خود را متعهد می دانیم تا از تمامی اطلاعات شخصی شما از قبیل نام و نام خانوادگی، تلفن های تماس و سایر اطلاعات شما حراست و نگهداری نماییم.

در مواقع ضروری لطفا مراتب را به بخش پشتیبانی مشتریان اطلاع فرمایید.